محورهای کنفرانس

محورهای جشنواره :


محور فیلم 100 ثانیه ای :

معرفی جاذبه های اکوتوریستی پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز

 

محور های عکاسی :

_معرفی جنگل های دز
_معرفی حیات وحش منطقه

 

محورهای مقاله:

_گونه های گیاهی منطقه حفاظت شده دز
_وضعیت عمومی اقتصادی و اجتماعی منطقه حفاظت شده دز
_تأثیر کشاورزی اطراف منطقه بر منطقه حفاظت شده دز
_گونه های جانوری منطقه حفاظت شده دز
_آبهای زیر زمینی و تالابهای منطقه حفاظت شده دز
_اهمیت گردشگری در منطقه حفاظت شده دز

 

محور عمومی :

عکس و فیلم 100 ثانیه ای از سایر مناطق حفاظت شده ی خوزستان