نحوه ارسال عکس و فیلم
1400/02/15

شرکت کنندگان محورهای عکس و فیلم 100 ثانیه ای لطفا پس از ثبت نام در سایت اثار خود را با کیفیت بالا به جیمیل جشنواره ارسال نمایید .

جیمیل جشنواره :

deznp.iaud@gmail.com